افسانه‌های ملل ۵ – افسانه‌های خيال‌انگيز

مولف : ویلهلم گریم, یاکوب گریم

داستان‌های علمی ۲ – گربه‌ی ملوس زمان

مولف : : ایزاک آسیموف, روبرت سیلوربرگ, هنری کاتنر

داستان‌های علمی ۱ – گذر زمین

مولف : آرتورسی کلارک, جان وکمپل, جیمز بلیش, ژول ورن